Om Svea

Svea Gymnastikförening har idag cirka 40 medlemmar varav två ledare för våra övningar.

Samtliga medlemmar, ledarna undantagna, är män i medelåldern och äldre. Våra äldsta medlemmar är 80+. Vi är således inga elitgymnaster.

Träningsavgiften är för närvarande 500 kr per termin. För denna avgift kan medlemmarna delta i cirka 64 träningstillfällen per år. Om du kommer alla gånger blir det bara 15 kr per träning.

Vill du vara med i gympan och föreningen blir du medlem genom att klicka här.