Svea Årskalender 2022

10/1      Gymnastiken börjar 18:00
9/2       Styrelsemöte 10:00
23/2     Årsmöte 18:00
30/3    Styrelsemöte 10:00
29/4    Extra Styrelsemöte 10.00
April/Maj  Utflykt/Studiebesök.
12/5      Gymnastiken slutar 19:00
18/5     Våravslutning 17:00

15/8     Gymnastiken börjar 18:00
22/8    Styrelsemöte 10:00
17/9     Jubileumsfest Rådhuset 18,00 Svea 150 År
14/11    Styrelsemöte 10:00
12/12   Gymnastiken slutar 19:00
15/12   Höstavslutning 17:30

Styrelsen