Vårterminen 2019

Vi startar igen måndag 14 januari kl 18:00. Sista tillfället under våren är torsdagen 16 maj.

Avgiften på 500 kronor ska vara betald senast den 31 januari för att deltaga i gympan. 400 kr är terminsavgift och 100 kr är medlemsavgift för vårterminen 2019.

Nya medlemmar hälsas välkomna. Vi gympar måndagar och torsdagar kl 18:00 – 19:00 i gymnastiksalen på Petri-skolan.

För mer information se under flikarna Styrelsen eller Kontakt.

Våra aktiviteter

 

Vi kör gymnastik varje måndag och torsdag kl 18-19. Dock ej under sommaren.

Plats: St Petri skola, gymnastiksalen, Fersens väg 1, Malmö.

Vårterminen börjar måndag 14 januari 2019 och slutar torsdagen 16 maj 2019.

Hjärtligt välkomna till Svea.

OBS! Vid klass 2 varning eller värre från SMHI ställs gympan in!