Vår historia

Förening grundades den 18 september 1872. Det skedde på Hotell Svea på Norra Vallgatan i Malmö (numera Elite Hotell Savoy), och en månad senare antogs namnet Gymnastikföreningen Svea i Malmö.

Verksamheten härstammar ur den tyska gymnastiktraditionen, som togs med till Malmö av tyska affärsmän och industriidkare som flyttade hit runt 1870.

Bakgrunden till namnet Svea är flera lyckliga omständigheter, enligt protokollet från bildandet:

 • att det såvitt styrelsen har sig bekant är första dylika förening i Svea rike.
 • att nedsteg just samma afton från Svea rikes tron Carl XV och
  uppsteg Oscar II.
 • att det första sammanträdet hölls på hotellet med samma namn.

Man hade dock fel på en punkt, eftersom Göteborgs Gymnastiksällskap tillkommit redan 1869.

 

logoFöreningsmärket, de fyra kantställda F:en, antogs som Sveas symbol hösten 1875. Även detta är ett lån från Tyskland, enligt uppgift från en gymnastikförening i München. De fyra F:en står för Frisch, Frei, Fröhlich och Fromm (frisk, fri, glad och from). Läs mer här – på tyska

 

      

Till förste ordförande valdes Theodor Sjöbohm, bokhandlare i Trelleborg. Under de första åren fungerade bland andra Karl Hattendorf som ledare, en av de nyinflyttade tyskarna. Man övade då, som nu, två gånger i veckan.

Många styrelser har passerat revy under alla dessa år och fört föreningen framåt. Den ordförande som suttit längst var direktör Carl Herman Richter, som valdes 1886 och satt till 1909, inte mindre än 23 år.

Våra stadgar är ursprungligen från 1881, men har justerats och moderniserats 1926, 1966 och 2006.

Föreningen har huserat i ett flertal lokaler runt om i Malmö, bland annat i gamla Latinskolan, ridhuset vid Drottningtorget (Vagnmuséet), nya läroverket vid Amiralsgatan, Stadt Hamburg vid Gustav Adolfs torg och Malmö Gymnastikinstitut på Kompanigatan. Sedan 1909 har vi vår verksamhet i S:t Petri skola (dåvarande Malmö Realskola).

Medlemsantalet har varierat under historien från ett drygt hundratal till cirka tjugo. Andra världskriget var en svår tid för föreningen, då medlemsantalet sjönk katastrofalt på grund av inkallelser och allehanda restriktioner. Vårterminen 1942 noterades ett bottenrekord på 21 aktiva medlemmar.

I dag är vi cirka 40 medlemmar, som med hög närvaro träffas under våra träningskvällar måndagar och torsdagar, samt till ett antal samkväm under året.


Denna beskrivning av Sveas historia är ett axplock ur en gammal förenings långa och skiftande historia, som finns dokumenterad i bland annat två jubileumsskrifter, daterade 1932 och 1972.

 

 

Sveagymnaster 2012

 

                                                                                    Sveagymnaster 2022

 

    Idrottsföreningarna, som startade under 1800-talet i Malmö.

 1.  1863   Malmö Skyttesällskap  (idag Malmö skyttegille)  
 2.  1869   Malmö Simsällskap
 3.  1872   Gymnastikföreningen Svea  
 4.  1876   Malmö Segelsällskap
 5.  1877   Malmö Gymnastik- och Fäktklubb
 6.  1884   Malmö Roddklubb 
 7.  1886   Malmö Velocipedklubb
 8.  1891   Raska Flickor  (gick upp i Malmöflickorna på 1950-talet)
 9.  1892   G.A.K. Enighet
 10.  1897   Limhamns Skytteförening
 11.  1899   Idrottsföreningen Kamraterna  (IFK Malmö)
 12.  1899   Malmö Lawntennisklubb          (Namnet förkortades senare till Malmö Tennisklubb)