Vårterminen 2019

Vi startar igen måndag 14 januari kl 18:00. Sista tillfället under våren är torsdagen 16 maj.

Avgiften på 500 kronor ska vara betald senast den 31 januari för att deltaga i gympan. 400 kr är terminsavgift och 100 kr är medlemsavgift för vårterminen 2019.

Nya medlemmar hälsas välkomna. Vi gympar måndagar och torsdagar kl 18:00 – 19:00 i gymnastiksalen på Petri-skolan.

För mer information se under flikarna Styrelsen eller Kontakt.